Styrelsen Tyresö Trädgårdssällskap

Styrelsen från mars 2016

 

Ordförande

Sanna Brolin *

073 982 7727

Vice ordförande

Ingeli Åkerberg *

08-770 1099

Sekreterare

Carina Lenngren *

08-712 4037

Kassör

Lennart Lundkvist

08-742 3405

Ord ledamot/Webbredaktör

Ingrid Granéli

08-712 6404

Ordinarie ledamot

Olle Ekström *

08-777 4285

Ordinarie ledamot

Riitta Johansson

08-770 7412

Suppleant

Anki Rindsjö *

073 763 1091

Suppleant

Mats Svennebring *

070 603 7159

 

Revisorer

Ordinarie/sammankallande

Conny Schillén

08-742 1390

Ordinarie

Gunnel Karlsson

08-773 2827

Suppleant

Lena Söderholm

0708 30 1400

 

Valberedningskommitté

Sammankallande

Eva Hallberg

070 942 8716

 

Clary Färndahl

08-605 4454

 

Kerstin Segerfjord

08-770 2201

 
För *-markerade ledamöter går mandattiden ut i mars 2017.
 

Från vänster: Lennart, Mats, Anki, Sanna, Olle, Ingeli, Ingrid och Carina. Riitta saknades vid fototillfället.