Styrelsen Tyresö Trädgårdssällskap

Styrelsen från mars 2018

 

Ordförande

Riitta Johansson

08-770 7412

Vice ordförande

Ingeli Åkerberg *

08-770 1099

Sekreterare

Eva Hallberg

070 942 8716

Kassör

Marita Beckeman

073 760 2886

Ord ledamot/Webbredaktör

Ordinarie ledamot

Lena Axelsson

Mariana Nyman Sjöberg

070 300 7454

0733 225 449


Ordinarie ledamot

Lennart Lundkvist

08-742 3405

Suppleant

Ingrid Granéli

08-712 6404

Suppleant

Mats Svennebring 

070 603 7159

 

Revisorer

Ordinarie/sammankallande

Conny Schillén

08-742 1390

Ordinarie

Gunnel Sjöstedt Karlsson

08-773 2827

Suppleant

Lena Söderholm

0708 30 1400

 

Valberedningskommitté

Sammankallande

Clary Färndahl

08-605 4454

 

Marlene Guerrero

Vakant

0705 272 445

 

  
 

Från vänster: Mariana, Ingeli, Marita, Lena, Mats, Eva, Ingrid, Riitta, Lennart