Frukt och bär

Föredrag av Anna Pettersson 14/2 2012

Anna beskrev kort att hon jobbar på Veg Tech och vad de gör.
Inleder med en bild av en Päronallé

Fruktträd ger både vacker blomning på våren och frukt på hösten

Många fruktträd tillhör familjen Rosacea – och har samma benägenhet för roströtthet som rosor
Alla röda namn på bilderna är familjen Rosacae: Äpple, päron, plommon, körsbär, hallon, björnbär, jordgubbar etc
Plus några mindre vanliga bärproducenter:
Rönn, surrönn, rosenkvitten, äkta kvitten, aronia, bärhäggmispel och nypon.

I Finland hämtar man plantor och inspiration österifrån – har beprövad härdighet.
I Sverige hämtar vi plantor och inspiration söderifrån – är mindre härdiga

Anna rekommenderar boken: Trädgårdens bär av Leif Blomqvist, som driver Blomqvist Plantskola.
Säljer bara via nätet och på Trädgårdsmässan - http://www.blomqvistplantskola.com

Anna är nu nyfiken på Fjärilsrankan – Schisandra (efter att ha läst Blomqvist-boken)

 • Bör stå mot en södervägg.
 • Blommor i rosa. Frukterna mognar i september
 • Fruktköttet sött, skalen surt – eller om det var tvärtom. Används till sylt och saft, te och medicin.
 • Kan ta 4-5 år till frukt.

Enligt Eva Rönnblom (som svar på en fråga av Irja tidigare) så behöver man en han- och honplanta för att få bär . Irja har två rankor - av samma kön…

Bär som vill ha lägre pH:

 • Hjortron, tranbär, Lingon, Amerik. Blåbär

Mindre vanliga bärproducenter:

 • Valnöt, hassel, mullbär, havtorn, fläder, bärtry 

FRUKTTRÄD

Äppelträd -kan bli 75-150 år gammalt

När vi köper ett fruktträd ska vi kolla:

-
Grenvinklarna – de får inte vara för spetsiga.
-
Viss spetsighet kan man motverka genom att binda ner, hänga tyngder och liknande.

När man väljer grundstam ska man tänka på:
- t
illväxt, dvs hur stort det blir hur snabbt
- fruktmognad (tiden),
- härdigheten
- åldern

 • grundstam M26 och B9 är svagväxande
 • frögrundstam är starkväxande
 • A2- stam är ganska starkväxande: 80% av storleken på en frögrundstam
 • Antonkova är en frögrundstam, starkväxande och härdig – vanligast i Finland (hittar vi den inte här, så kan vi åka till Finland)

Päron – är inte lika härdiga som äpple

- Päron på Kvitten-grundstam klarar bara zon 1-2, inte så starkväxande
-
Pyrus ussuniensis från Ryssland är härdigare
-
Läs om päron i Hemträdgården 2008 -

Plommon

 • grundfröstammen heter Myrobolan = Körsbärsplommon
 • Vanligaste = Prunus ceracifera – storvuxet, sena bär
 • Sorten S:t Julien är mer svagväxande och ger tidigare bär

- Krikon är ett slags Körsbär

Körsbär

 • som fröstam är starkväxande: Prunus avium
 • Sorten Gisela 5 – är mer svagväxande – dvärg 

 

Surkörsbär: 3-6 m

 • Finns två sorter: Amarell (Klarbär) och Morell (skuggmorell)
 • Lettisk Morell är betydligt sötare än snittformen
 • Buskkörsbär: 1,5-2,5 m

VID INKÖP

Tänk först igenom :
-
Hur stort träd kan/vill du ha
-
Läs på i förväg vilka grundstams-sorter som motsvarar kraven

I plantskolan
:
- Leta efter den grundstam du vill ha
-
Finns den inte, så beställ
-
Kolla första grenvåningen – om den är i knähöjd = Inte bra 
- brösthöjd är bättre
- f
örsta grenvåningen ska vara 3-4 grenar
- d
et ska vara en rak genomgående stam
- o
ch som sagt: trubbiga grenvinklar
- går det att binda ner det som är för spetsigt

BLOMNING OCH FRUKTUTVECKLING

- I juli börjar blombildningen för nästa säsong – så vädret i juli påverkar nästa års skörd
- Fruktträdet vilar från oktober – våren.
- I okt då ska blomknopparna vara klara – för att sova
- Sedan behöver trädet ett visst antal kyltimmar för att blomknopparna ska vakna till liv igen
- När de blommar måste det finnas gott om insekter för pollinering
- Befruktningen måste också ha bra temperaturförhållanden för att lyckas
- Sedan börjar fruktbildningen

Många faktorer alltså som kan spoliera: kyla, regn, insektsbrist och förstås näringsbrist, sjukdomar, ålder

Självfertila befruktas av blommor från samma sort
Självsterila – behöver pollineras från annan sort

 

Metoder att påverka fruktutveckling:

 • Gödsla rätt – inte så mycket kväve som gynnar tillväxt, utan typ Algomin Trädgård som gynnar fruktsättning
 • OBS - träd buskar som vill ha lågt pH ska inte ha Algomin.
 • Beskär lite och vettigt.
 • Rotbeskärning – i juli månad; skär ner till rötterna nån meter från stammen – försiktigt
 • Böj ner/ut grenarna – nedböjda grenar bildar mer frukter – gör detta på våren
 • Barkringning eller strangulering – skär av en cm bred remsa av yttersta barken - i spiralform runt trädet (ändarna får inte mötas, då dör trädet)  - detta gäller på mindre/yngre träd 

 

SJUKDOMAR

Fruktträdskräfta – man kan få bort knölarna genom att skära ner till frisk ved och bestryka med Scania Vital – en trädpasta, kan beställas från www.nyttodjur.nu

 • Desinficera alla verktyg med rödsprit.
 • Förebygg genom att undvika tung, kall lerjord.
 • Trädet kan leva med kräftan också.. 

Skorv – kan förebyggas genom att hålla luftigt och välja motståndskraftiga sorter
Men mycket fuktig vår och försommar gynnar skorven.

Blom- och grentorka på plommon och körsbär

 • Förebygg genom att välja motståndskraftiga sorter och alltid använda rena verktyg.
 • Undvik Mandelkörsbär.
 • Drabbat träd kan räddas genom att skära bort allt angripet + 10 cm in på frisk ved.
 • Det skadade är smittsamt – så bränn det.

Sortval – äppelträd - faktorer att ta hänsyn till:

Av Anna fick vi ett Excel-ark med 94 äppelsorter, listade med följande faktorer.

 • Växtzon -  I-VI
 • Växtkraft – stark, medelstark, svag
 • Sjukdomar – friskt, sjukt, skorv, kräfta etc
 • Trädets form – rund, bred, upprätt, spretig, hängande, oregelbunden etc
 • Blommornas färg – rosa, vit, vitrosa
 • Blomningstid – tidig, medeltidig, sen
 • Mognadstid – aug, sept, sept-okt etc
 • Skörd – riklig, jämn, varierande (en del ger skörd vartannat år)
 • Fruktens storlek – liten, medelstor, stor, mycket stor
 • Fruktens grundfärg – gul, gröngul, vitgul, gu-tegel etc
 • Fruktens täckfärg – efter mognaden förändras färgen – röd, rödstrimmig etc
 • Smak – sött, syrligt, frisk, kanel, mandel, aromatiskt etc
 • Konsistens – saftig, mjölig, fast, grov, torr etc
 • Användning – direktkonsumtion, ätäpple (kan lagras), hushållsäpple (för tillagning), mosäpple etc 

Bärbuskar som står i Prydnadsbusk-sortimentet i plantskolan:

Bärhäggmispel – Saskatoonbär – Amelanchier alnifolia

 • Lättodlad, vacker buske, kan bli 3 m men kan hållas ner med klippning – till plockhöjd
 • Söta bär – olika smak på olika sorter – blanda gärna
 • Namnsorter: Martin, Thiessen, Northline

Aronia/ Bäraronia – Aronia prunifolia

 • Anspråkslös buske, men klarar inte konkurrens så bra.
 • Fina, starka höstfärger
 • Bären är beska men bra till sylt, saft, gele, marmelad
 • Namnsort: Viking – ger god sylt o saft

Rosenkvitten –Chaenomeles japonica

 • Lättodlad, gödsla lite ibland (inte kväve)
 • glesa ur lite ibland. Ger jättegod gelé
 • Sorten: Cido är taggfri, härdig och har hög pektinhalt

Några intressanta bärträd:

Rönn – Sorbus aucuparia

Sötrönn – en korsning mellan rönn, äpple, päron, aronia, mispel och havtorn

 • Finns i många sorter med stor variation mellan sorterna
 • Alla har stora söta bär (större än vanlig rönn)
 • Sorten Dessertnaja blir 1,5 m med söta mörkröda bär (storrt inslag av mispel)

Manchurisk valnöt – Juglans mandshurica

 • Går i zon 1-V. Stark tillväxt, blir 7 m hög och lika bred eller bredare.
 • Stora blad, ser exotisk ut. Vill ha fuktig jord.

 VÅRA VANLIGASTE BÄR:

Hallon

 • Har ett grunt rotsystem – torkar snabbt ut - odla gärna i upphöjd bädd - ogräsfritt
 • Klipp ner den nya plantan helt (25 cm), så den sätter igång och skickar ut nya skott vid basen
 • Förökar sig alltså vegetativt.
 • Odla i rader 70 cm bredd och 40 cm c/c
 • Måste ha stöd – det vanliga är att spänna trådar utmed raderna.
 • Årsskotten kommer i mitten av plantan – de måste få maximalt med ljus
 • Därför bör man böja ut de gamla grenarna som ska ge bär.
 • Spänn trådarna från ett kors i varje ända av raden. Ett jack/knap på tvärslån på varje sida om - och tätt intill mittstolpen – och ett jack/knap längre ut på resp tvärslå.
 • I början av säsongen spänns trådarna mot de mittre knapen.
 • När årsskotten börjar komma, föser man ut de gamla grenarna och fäster snöret på de yttre jacken/knapen, så det kommer in sol och luft till årsskotten i mitten
 • Glesa ur årsskotten till 10-12 skott
 • Blombildningen är i augusti
 • Svampsjukdomar förekommer, men plantan gynnas av sol och ljus, dvs gallring. Välj friska sorter och gödsla rätt, dvs inte så mycket kväve.
 • Om svampangreppen är ett faktum: testa Binab Trichoderma 

Jordgubbar

 • Måste få vila från mitten av okt till början av maj – kräver kyla för att somna
 • Vegetativ fas är från början av maj – juni och juli  - bär och revor växer
 • Augusti – neutral fas – låt dem vara i fred. Rota runt närsomhelst utom i augusti!
 • September – generativ fas – dvs blombildning
 • Förnya och flytta vart 5:e-7:e år. Ger bäst skörd efter 3 år. Gör ett nytt land vart 3:e år med växelbruk
 • Zephyr – tidig sort, härdig, syrlig men får många sjukdomar
 • Korona, Senga Sengana – medeltidig
 • Bounty – sen, stora, vackra jättesöta, fasta, behåller färg i sylt och frys. Ogillar barfrost
 • Månadssmultron: Rügen – har inga revor
 • Smulgubbar   hanteras som jordgubbar

Vinbär

 • Planteras 5 cm djupare än i krukan, 2 m mellan buskarna. Bäst skörd på 3-5-årsgrenar.
 • Glesa ur regelbundet men bara lite åt gången. Behåll ca 20-25 grenar.
 • Låt ca 5 grenar komma varje år – efter 5 år är det dags att knipsa bort de äldsta
 • Uppstammat ska inte planteras så djupt.
 • Blomning maj-juni. Blombildningen (för nästa år)är i juli. R 10-12 veckor från blomn till moget bär
 • Fruktsättningen beror på temperatur under blomning.

Växtval Svarta vinbär:

 • Öjebyn - mjöldaggstolerant, söt.
 • Polar – mjöldaggstolerant, stadig buske, syrliga bär.
 • Storklas – mjöldaggstolerant, stor buske, stora bär

Växtval Röda vinbär:

 • Jonker van Tets – hög, upprättväxande buske, söta delikatessbär.
 • Röd Holländsk – friskt sötsurt hushållsbär.
 • Vit Holländsk – söt och mild

Havtorn

 • Självsteril. Man han ha 5 honor per hanbuske.
 • Vill ha mycket sol och kalkrik jord.
 • Lättodlad.
 • Skickar gott om rotskott – håll efter hanarnas rotskott.

Vindruvor

 • Vitis vinifera – sorter från södra Europa som Cabinet, Sauvignon, Chardonnay och Blå Burgunder
 • Zon II. Mognar i oktober.
 • Vitis lambrusca – sorter från USA, Canada, Östeuropa. Tål kalla vintrar men behöver lång varm säsong för att mogna. Tjockt skal
 • Vitis amuriensis – från Sibirien, Japan, Kina. Mycket köldtålig och ätbar.
 • Vitis riparia – från USA – ger frukt även vid kort säsong. Frisk art.
 • Staketdruvor – korsning av arter på Dobele forskningsstation – vill ha varm, vindstilla plats - utomhus
 • Lettiska druvorna vill ha jord med lågt pH, rhododendronjord.
 • Blöder lätt så undvik beskärning på våren. Beskär på hösten.
 • Upp till 3 år = Vinranka - sedan heter det vinstock.

Beskärning av vindruvor:

År 1 – hösten: Beskär till ca 15 cm ovan 2 knoppar.
År 2 sommar – toppas vid ca 1,5 m - År 2 hösten:  klipp ner till 40 cm
År 3 sommar: Plantan består av en rak stam och 2-3 uppåtriktade grenar.

 • På grenarna knipsas alla utåtriktade skott efter första bladet.
 • Stammen och de två huvudgrenarna toppas så de blir jämnhöga.

År 3 höst: Plantan består av en rak stam med två rakt utåtriktade grenar. Korta in grenarna efter 5:e knoppen + toppskottet efter 3:e. Ta också bort eventuella knoppar/skott nedanför de stora utåtriktade grenarna.

År 4 sommar: På de utåtriktade grenarna finns nu en massa uppåtriktade skott. Ta bort alla nedåtriktade skott + de skott som växer alldeles nära stammen, korta in alla uppåtriktade skott efter 3:e-4:e bladet. Stammen har fått 2-3 toppskott – låt dem vara

År 4 sensommar – korta också in toppskottet

År 4 höst: Plantan består av en stam med 2-3 toppskott + två utåtriktade grenar med ett antal uppåtriktade skott. Knipsa bort hela grenarna vid stammen. Lämna bara de 2-3 toppskotten.

Frukt kommer på 5:e-6:e bladet, därefter hinner de inte fram, så klipp bort. Klippningen görs för att få stora klasar och söta druvor.

Zilga ger bra skörd på kort säsong (blå).

Tack för ett mycket innehållsrikt föredrag!