Nyhetsbrev via e-post

Nyhetsbrev från Tyresö Trädgårdssällsskap

Ibland händer det saker efter programutskicken som vi vill informera om. Då kan du som meddelat oss din e-postadress få informationen i form av TTS Nyhetsbrev via e-post. Som prenumerant får du också påminnelser om annalkande aktiviteter.

Du som ännu inte meddelat oss din e-postadress kan bara skicka en rad till info@tyreso-tradgardssallskap.se att du vill prenumerera på TTS Nyhetsbrev.

 

Då får du löpande informa­tion om ev ändringar eller nyheter i programmet samt påminnelser om annal­kande aktiviteter. Kom ihåg att meddela ev ändrad e-postadress.

 

 

NYHETSBREV 3/2018

Minnesanteckningar från årsmötet

7 mars 2018
Häromdagen hade vi årsmöte och tackade av Sanna Brolin som avgick efter 4 år som ordförande och 6 år i styrelsen. Riitta Johansson valdes enhälligt som ny ordförande, Mats Svennebring valdes in som suppleant på ett år och Lena Axelsson som ordinarie (2 år). Resten av styrelsen är i stort sett intakt ännu ett år.
Två medlemmar i valberedningen har avgått. Clary Färndahl är kvar och Marlene Guerrero valdes in. Tyvärr har vi inte lyckats hitta en tredje och fick i uppdrag av årsmötet att hitta ytterligare en valberedare. Nog finns det väl någon därute som skulle kunna göra en insats för att hitta nya ledamöter till styrelsen när det behövs?


Verksamhetsplanen och bokslutet godkändes, omsättningen låg på 67 330 kr och vi gjorde ett underskott på 3200 kr, som planerat. Vi måste ju börja använda de pengar vi har och vi hoppas medlemmarna är nöjda.
Styrelsen fick ansvarsfrihet och nu tuffar vi in på det nya året. Riitta presenterade Verksamhets-planen för 2018 och det handlar mycket om medlemsvård, att värva mer och smartare och att hitta fler kanaler där vi kan informera om att vi finns. Budgeten har i år ett planerat underskott på 8500 kr, så ni kommer att få uppleva riktigt trevliga föredrag. Och detta godkändes också av mötet.

 

Den nya styrelsen 28/2 2018
Mariana Nyman Sjöberg, Ingeli Åkerberg, Marita Beckeman, Lena Axelsson, Mats Svennebring,
Eva Hallberg, Ingrid Granéli, Riitta Johansson och Lennart Lundkvist

RST höjer årsavgiften med 20 kr från 2019, men TTS planerar ingen höjning. Totala årsavgiften blir alltså 320 kr nästa år.
Vi har under 2017 börjat värva via mäklare och deltagarna verkade gilla den idén. Flera åtog sig att hjälpa till med mäklarna i sitt område. Dels kan vi ge dem en bunt foldrar om Svensk Trädgård - med ett TTS miniprogram som inlaga (att ha i väntrummet eller lämna till husköpare). Dessutom kan vi erbjuda en gratisprenumeration på Hemträdgården, som de då ska ha i sitt väntrum. Vi har ännu tre outnyttjade prenumerationer.


Anita Österlund från Pelargonsällskapet berättade om pelargonens historia och olika pelargon-sorter. Väldigt bra upplagt och trevligt framfört. Anita hade också med pelar-gon-sticklingar till försäljning- en del från Sune Tryggs Handelsträdgård i Tungelsta. Anita rekommenderar verkligen ett besök där, se http://sunetrygg.se/ . Sticklingarna sålde slut i ett nafs, förstås.

Pelargontävlingen
Sticklingarna till pelargontävlingen gick också åt, så nu är det
19 glada tävlande med varsitt exemplar av ”Savannah Pink
Mega Splash” att pyssla om till växtmarknaden i början av
september. De tre som juryn bedömer som vackrast vinner en
”grej” med trädgårdsanknytning.


Idéjakt
Som vanligt hade vi idéjakt med lotteri under pausen och vi fick in svar
från 28 deltagare med följande prioriteringar.
Mitt trädgårdsår - John Taylor 12 röster
Grönsaksodling á la Rosendahl – Antoine Berthelin 11 röster
Tomater och chili - Stefan Sundström 9 röster
Genvägar till köksträdgården - Linda Schillén 7 röster
Den hemliga trädgården - Ronny Ambjörnsson 7 röster
Om konsten att odla det omöjliga - Peter Englander 6 röster
Drömmen om en trädgård - Sanna Töringe 3 röster
Skapa en damm 2 röster
Nya förslag på föredrag
Odla på balkong och terrass 2 röster
Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård 2 röster
Farbror Grön
Ylva Landerholm
Förslag på besöksställen (testas på nästa årsmöte)
Lasse Ullvik på Ingarö
Ingeli i Brevik
Trädgård i Storängen
Tjolöholms slott
Hampton Court i England
Torsten Wallins ö


Bland vinsterna fanns några böcker, några vårlökar i kruka, ett förkläde och ett antal tygkassar,
som sytts av Marita Beckeman. Fantastiskt hantverk!
Tack för ert engagemang. Vi ses snart igen.


Hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 6/2017

Viktigt om ändringar med kommande aktiviteter

Trädgårdsbesök 26/8

Planen var att besöka Veronica i Fornudden och sedan Stefan och Mia i Gimmersta.Men Stefan och Mia har fått förhinder. Vi har försökt hitta andra trädgårdar, men har inte haft någon vidare tur med det 

Vårt förslag nu är att efter besöket hos Veronica, åka till Trädgårdshuset i Skarpnäck, där vi tack vare en insats från Veronica får 20% rabatt på plantor.Vi hoppas det kan vara ett värdigt alternativ. De som redan anmält sig har fått mejl om detta. Men det finns fortfarande plats för fler, anmälan kan göras fram till 23/8.

Ring Ingeli 08 770 1099 eller e-mejla till föreningen: info@tyreso-tradgardssallskap.se

  

Växtloppis 2/9 på Tyresöfestivalen

Vi har ny plats i år, nämligen i Stadsparken, i anslutning till parkodlingarna, utanför kyrkans långsidan. Om man parkerar i Coop-garaget så kan man gå ut direkt till parken men man kan inte köra ut där med bil.

För att lämna växter (med bil), så rekommenderar vi att man åker runt Coop-huset, mot Bollmoradalens Kyrka (Kyrkogränd) och smyger nerför gångvägen åt höger. Vi sätter upp skyltar så ni ska hitta. 

Pelargontävlingen avgörs på Växtloppisen 2/9 kl 13-14.

Pelargonerna ställs upp kl 13:00. Besökarna får lämna sina röster fram till 13:15.Domarna gör därefter sin bedömning, och kl 13:45 blir det prisutdelning. 

Lämna in din pelargon innan 12:55 så vi kan registrera och märka upp den med ett tävlingsnummer. Den som inte kan närvara den dagen, får göra upp med Ingrid om annan tid och plats för inlämning; ring 08 712 6404.

 

Välkomna! 

Hälsningar

Styrelsen

22 mars 2017 NYHETSBREV 4/2017

Smått & gott från årsmötet


41 personer medverkade vid årets årsmöte, varav 38 röstberättigade. Gunnel Sjöstedt Karlsson och Eva Hallberg äntrade scenen som mötets ordförande respektive sekreterare.
Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt plan; Ingeli Åkerberg och Sanna Brolin presenterade Verksamhetsberättelsen för 2016, Lennart Lundkvist presenterade bokslut och balansräkning.


Vår revisor, Conny Schillén presenterade revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Samtliga i revisorsgruppen valdes om för ett år.
Fyra styrelseledamöter avtackades: Carina Lenngren, Olle Ekström, Mats Svennebring och Anki Rindsjö (som dock inte kunde närvara).
Clary Färndahl presenterade valberedningens förslag och fyra nya styrelseledamöter valdes in: Eva Hallberg, Mariana Nyman Sjöberg, Marita Beckeman och Pia Cederberg.
Ordförande, Sanna Brolin valdes om på 1 år och Ingeli Åkerberg på två år.
En plats i valberedningen behövde fyllas ut och Olle Ekström valdes in. Olle och Eva byter alltså plats, kan man säga.


Sanna presenterade Verksamhetsplanen för 2017, Lennart presenterade budgeten och mötet godkände det hela. Medlemsavgifterna för 2018 är oförändrade och mötet avslutades med ett tack till Gunnel och Eva i presidiet.

En fråga föranledde en förklaring. Under året har vi bytt bank, eftersom Nordea inte längre erbjuder utbetalningar via postblanketter. Den nya banken, Swedbank, kunde inte erbjuda postgiro, så vi har numera bankgiro.
Nya Styrelsen mars 2017
Bakre raden: Lennart, Ingrid, Riitta, Ingeli, Mariana
Främre raden: Pia, Eva, Sanna och Marita

Efter fika med goda mackor och kakor (tack Riitta och Ejvor!) så hade vi lotteri. Som lottsedel gäller traditionsenligt listan för Idéjakt. Här ber vi medlemmarna att prioritera bland en del förslag och att lämna nya idéer. Ifyllda formulär utgör lottsedeln. Bland vinsterna fanns förutom ett antal böcker, även ett paket med liljekonvaljeknölar och en fågelholk, som Lennart skänkt. Resultat, se nedan.


Föredraget
Ingegerd Sandström höll sedan föredrag på temat Det gröna apoteket, och det handlade mycket om hur kunskap om örter och kryddor för-knippades med djävulska krafter (via häxorna) – eller gudomliga (via munkarna). Även våra mest vardagliga örter som dill och persilja ansågs ha både gudomlig och djävulsk påverkan beroende på läge och behov.
Visste ni förut att basilika drar ut gift från både insekter och ormar? Intressant! Tack Ingegerd, som är en av våra medlemmar sedan länge!


Resultatet av Idéjakten.
1. Vi bad deltagarna markera sina två favoriter av sju förslag på föredrag:
Perenner från vår till höst       14
Grönsaksodling à la Rosendahl  13  (Tyresö Slotts trädgårdsmästare)
Genvägar till köksträdgården    11  (Linda Schilén)
Beskära prydnadsbuskar o –träd  9
Tomater o Vitlök                       8  (Åke Truedsson)
Spaljera fruktträd o bärbuskar    6
Latmansträdgården                   5  (Kerstin Engstrand)


2. Vi bad deltagarna markera sin favorit bland tre ”kändis”-föreläsare:


Trädgård, en lisa för själen           17  Annika Christensson fr Allt om trädgård
Den hemliga trädgården                 8  Ronny Ambjörnsson, idéhistoriker
Om konsten att odla det omöjliga    7  Peter Englander, trädgårdsinspiratör


3. Vi presenterade två förslag till trädgårdsbesök i augusti, och det blev väldigt jämnt
Tyresö-rundan 26 augusti      16    Gimmersta, Fornudden
Huddinge-rundan 5 augusti   15     Arrendatorv, Skidbacksv eller Fornminnesv

4. Nya idéer (kommer att testas längre fram)
1. Pelargontanten Marie (2 röster)
6. Repetera Mormorsträdgården!
2. Besök hos Trygg i Tungelsta (pelargoner)
7. Sticklingsförökning
3. Trädgårdsdesign för nybyggare och ombyggare
8. Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård
4. Hur ta tillvara sina grönsaker och bär
9. Perenna grönsaker
5. Skogsträdgårdsodling
10. Vilda ätliga växter

Tack för ert engagemang. Vi ses snart igen.
Hälsningar
Styrelsen

 

NYHETSBREV 1/2017

Kom ihåg frömötet 19/1

.. och att vi är i Vendelsömalmsskolan. Karta finns i Programbladet. Även de som inte har egna fröer är välkomna! Eventuellt får vi besök av Tyresöradion, som vill spela in ett avsnitt för radioserien ”Odla med TTS”. I så fall är det Lena Hjelmerus som håller i mikrofonen. Anmälan till Ingeli 08-770 1099 eller till info@tyreso-tradgardssallskap.se. Motioner och nomineringar till styrelsearbetet senast 8/2 Om du har synpunkter eller önskemål på vad styrelsen gör – eller inte gör - så skicka gärna in en motion med förbättringsförslag till ordförande: sanna.brolin@live.se. Vi behöver också lite nytt folk i styrelsen, så om du vill föreslå någon kan du skicka förslag till Eva Hallberg i valberedningen: ehallberg2@telia.com . Obs att man också kan föreslå sig själv som suppleant! Det innebär inte mindre jobb eller inflytande, men man väljs då bara på ett år. Passa på att pröva!

Hälsningar Styrelsen

Nyhetsbrev nr 10 2016

Tisdag 8/11 är det dags för säsongsavslutning.

Vi brukar avsluta odlingssäsongen med en bildkavalkad och det ska vi göra i år också! Men vi ska dra ner på pratet kring själva bilderna, så får vi mer tid att prata trädgård.

Om du har något trädgårdsproblem eller -fråga, så passa på att ta upp det under kvällen!

Bildkavalkad från trädgårdsåret 2016.

Som vanligt är det dina bilder från trädgårdsåret som vi vill visa. Ovanligt lyckade eller misslyckade eller bara överraskande inslag från din egen trädgård, olika projekt (före/efter) eller från trädgårdar du besökt. Bilderna kommer att rulla på medan vi pratar och pysslar.

Skicka dina bilder till Ingrid via mejl: g.ingrid@gmail.com eller om du föredrar att posta eller lämna en USB-sticka i brevlådan, så är adressen; Ingrid Granéli, Björktickegången 82, 135 33 Tyresö (Krusboda). Sätt gärna en rubrik på varje bild.

Pysselmomentet

Ta med dig eget material och gärna lite till, att dela med dig av. T ex. om du har paradis­äpplen – ta med dig en påse så att det räcker till fler. Förutom skål, korg eller krans­stomme behövs kanske någon blomma eller lök (hyacint, amaryllis?) och så dekorations­material typ ljus, julkulor, kottar, mossa, granris, stenar, torkade frökapslar, tomtar etc.

Föreningen tar med en del arbetsmaterial, som ståltråd, band, lecakulor, oasis, jord och lite ”bonusmaterial”. Du är välkommen även om du inte hunnit skaffa material själv!

Vi tänker inte hålla kurs, men kanske delar vi upp oss i en grupp för kransar och en för jul­grupper, och så hjälper vi varandra i respektive grupp.

Vi håller till i det trevliga kaféet på Vendelsömalmsskolan och börjar med kaffe och bullar kl 19.00. Vi siktar på att vara klara vid 21-tiden.

Anmälan till Ingrid 712 6404, g.ingrid@gmail.com eller info@tyreso-tradgardssallskap.se.

 

Varmt välkomna!

TTS Styrelse

NYHETSBREV 1/2016

NYHETSBREV 1/2016

Årsmötet är onsdagen den 16/3

Tyvärr blev det fel i rubriken i programbladet. Den 16/3 är en onsdag, inget annat.

Motioner och nomineringar till styrelsearbetet senast 9/2

Se Programbladet. Man kan föreslå sig själv som suppleant i styrelsen. Det innebär inte mindre jobb eller inflytande, men man väljs bara på ett år. Passa på att pröva!

 

Kom ihåg frömötet 19/1

.. och att vi är på ny plats: Vendelsömalmsskolan i Vendelsö. Karta finns i Programbladet. Även du som inte har egna fröer är välkommen!

 

Hälsningar

Styrelsen