Pocketodling i köksträdgården

Föredrag av Lena Israelsson 8/2 -11

Det var ett mycket intressant föredrag, med ut­rymme för frågor och dialog. Vi var nog ganska imponerade av Lenas kunskap och realistiska inställning och att hon delade med sig generöst av sina egna erfarenheter – även misslyckanden.

En intressant vinkel var att dagens fritidsodlare av grönsaker hjälper till att hålla de gamla, rena frösorterna vid liv. De kommersiella odlarna job­bar ju numera enbart med högavkastande hybri­der. Men fröfirmorna har en marknad för de gamla sorterna tack vare oss fritidsodlare. Och den marknaden har ökat stort under senare år.

Som pådrivande faktor nämner Lena pallkragarna – 50% av publiken odlade i pallkragar. Och ge­nom att odla näringsrik mat lokalt bidrar vi till minskning av klimatproblemen.

Man har gjort en analys av näringsinnehåll i de grönsaker vi köper i grönsaksdisken idag – jäm­fört med 40-talet och det är oerhört stora skillna­der. För att få t ex samma dos magnesium av en morot 1940, får man idag äta minst 4 morötter. Man är inte klar över orsaken – konst­gödning, hårt hybridiserade sorter – kan vara några.

Odlingsråd av Lena.

 • Odla i upphöjda bäddar. Det blir bättre jord­mån och blir snabbare uppvärmt på våren
 • Odla gärna i pallkragar, men tänk på följande
  - om du använder Planteringsjord (typ 5 för 100:-), måste den förbättras
  - en bra fördelning är 3 delar färdig jord + 2 delar stallgödsel
  - om jorden torkar ut, så är det svårt att vattna upp den igen, i synnerhet i hörn och kanter – kolla att vattnet sjunker in i jorden ordentligt
 • Odla matjorden! Tillför mullämnen = mer eller mindre nedbrutna växtdelar, gräsklipp, ogräsrens (ej fröande?), kompost, tång, löv, stallgödsel, torv – inte sand/grus. Lenas egen lerjord har blivit superb på det sättet, det tog 4 år men den är överlägsen – det ger inte bara näring utan även syre – det gynnar de bästa jordbrukarna: mikroorganismerna.
 • Om hösträvning:
  - kan vara bra några år på lerjord
  - men fokusera på vårbruket
  - grundgödsla genom att mylla ner 3-4 kg brunnen stallgödsel (per kvm?)
 • Lär dig känna igen näringsbrist, t ex spenat:
  - om den är mörkt grön kan det vara för mycket kväve
  - om den är ljus och inte växer kan det vara näringsbrist men det kan också vara för torrt, för kallt, för tätt etc
 • Om stallgödseln innehåller sågspån kan det bli för mycket kol – och kvävebrist
  kompostera den innan du sprider ut den – vaarva med gräsklipp
 • Brunnen stallgödsel har haft en rejäl tempe­raturstegring -  och svalnat
 • Växterna har olika behov av näring, t ex kål är mycket krävande och behöver extra till­skott av näring löpande – sk övergödsling, den kan bestå av
  - guldvatten – 1 del urin till 9 delar vatten (Vattna mellan raderna inte på växterna)
  - hönsgödsel – en näve pelleterad hönsgödsel – eller två - till en hink vatten
  -nässelvatten –fyll en hink med nässlor (eller vallört), slå på vatten – låt stå tills det börjar lukta, sila bort blasten (lägg den på kom­posten) – det är svagare än guldvattnet eller hönsgödselvattnet och behöver göras oftare.
 • Stenmjöl – rikt på mineraler – strö ut
 • Benmjöl – mycket fosfor – hjälper frukter o bär att mogna
 • Vedaska - innehåller mycket kalium – lägg runt bärbuskar
 • Algomin - ett kalkmedel – kan blockera upptag avnäringsämnen (i grönsakslandet)
 • Kvävefixerande bakterier finns på baljväxter, som ju binder kväve– Lena visade en bild med ”normala” vita ”kulor” spridda över rötterna på en bondböna – och en med en abnorm klase av bakterier, dvs vit/ljusgrå kulor som innehåller en rosa vätska = näring.
  - Låt renset av ärtor och bönor ligga kvar i landet.
 • Luckra jorden om den blir skorpig / krac­ke­lerar (händer om det är för lite mull­ämnen)
 • Eller Marktäck, dvs
  - Täck jorden med 5 cm tjockt lager av gräs­klipp. Klippet ska vara fuktigt
  - Ibland får man  fylla på under sommaren
  - Lena myllar då ner t ex gräsklipp i st för att lägga som ett täcke - för sniglarnas skull
 • Om du täcker med gräsklipp behövs inte Kompost oxå – det kan bli för mycket
 • Trädgårdskompost kan man tillföra på hös­ten – halvt förmultnad
 • Kökskomposten får inte spridas förrän den är helt förmultnad – myllas ner på våren
 • Snigel-gisslet kan hanteras med Järnsulfat som är miljömässigt OK – men det tar inte på Åkersniglarna
 • För att få en snabb start på våren brukar Lena förgro rätt många sorter
  - ett alternativ kan vara att skapa ett mikroklimat: så 1-3 frön på plats–ställ en petflaska över
 • Tunnlar av fiberduk är ett sätt att skapa mikroklimat
 • Lena visade en bild på en odlingsbädd med höga kanter av kanalplast – på våren klädda med fiberduk – och så fiberduk som fästs i ”relingen”, följer kanalplastväggarna ner mot jorden och sedan ligger direkt på backen, vartefter plantorna växer till sig kan man sträcka fiberduken. Kanterna var säkert 30-40 cmhöga, som en drivbänk, men den be­hövde inte glas på ovansidan
 • Häckar och spaljeer skapar också lä – bara deinte skuggar bäddarna.
 • Bild på en lott med äppelspaljé
 • Häck av solrosor eller jordärtskockor
 • Om det går är det bra att ha vindskydd bakom bädden – mot norr och ev ost-väst – i U-form med öppningen mot södersolen
 • Avstånd - i fritidsodlarens trädgård behöver man bara tänka på plantavståndet – glöm radavstånd
 • Odla på höjden säger Lena
  - lågväxande bönor får ofta sjukdomar och ger typ en skörd (hmm – mina återkommer?)
  - högväxande bönor är friskare och ger skörd återkommande
  - tomater i hängande hinkar kan kanske slippa få potatisbladsjuka (busktomat)
 • Tagetes kan hämma olika nematoder
 • Snokört lockar insekter
 • Åkersniglarna äter inte den mörkröda salladen
 • Permakultur – en växt ska vara nyttig på minst 3 sätt

 Sammanfattning – för odling i liten skala:

 • Upphöjda bäddar
 • Om det behövs – ordna med vindskydd
 • Vräk ut mullämnen
 • Grundgödsla alltid på våren
 • Komplettera med övergödning under odlingssäsongen
 • Luckra eller marktäck
 • Skydda med väv, glas, plast – tills det mullrar
 • Ge inte upp snigelkriget

Baka en fet limpa 1.2 m bred x 1m hög:

 • En hög av kvistar, grovt trädgårdsavfall
 • Jordkokor och grästorv
 • Löv
 • Halvförmultnad kompost
 • Ett lager jord (?) övrest
 • Stampa,trampa och håll fuktigt
 • Man kan odla direkt i den eller helt enkelt sprida innehållet frampå hösten (?)
 • Lena sår spenat och Ruccola nästan överallt tidigt på våren – den blir snabbt klaroch kan skördas tidigt och jorden är då tillräckligt varm för övriga grönsaker
 • Bladgrönsaker lönar sig mest att odla – det är så mycket nyttigheter i dem
 • Gulbladig Mangold ger mycket Omega3 men låt dem växa till sig innan de planteras ut – sniglarna äter upp den annars
 • Svartkål – koka först imindre bitar, fräs den sedan med lte vitlök – behöver inte skördas förrän i nov-dec.
 • Portlak – god att strössla i en sallatsmix – självsår sig gärna där den trivs

 Gör en grön drink
- en näve blad, även typ rödbetsblast – med lite vatten i en mixer. Tillsätt en frukt. Klart.

Rödbetsblasten innehåller mer näringsämnen än själva rödbetan, vitamin A och C, proteiner, kal­cium, magnesium

Frö-favoriter:

Impecta och Runåborgs är mycket välsorterade på de 100-åriga, nyttiga sorterna.

 • Svartkål – vilken sort som helst (?)
 • Färsk lök: Red Long de Florence – mild, kan stå jättetätt, förkultiveras
 • Blekselleri – Golden Selfblanch – knipsa av en gren vid behov – behöver inte vara ”klar”
 • Morötter – Bolero för vinterns behov – bland sommarmorötterna finns ingen bättre än Nantes II
 • Squach – Costata Romanesco – italiensk, smakfull (Impecta)
 • Sockerärt – Sugar Tall White – traditionell, rätt stor, platt (Weibulls?)
 • Sugar snap – sväller upp – Caroby du Mossant – har röda blommor
 • Sallat – Little Gem – (Karin Franssons och Anna Bergströms favorit oxå)
 • Bindsallat (?) – kort utvecklingstid, flera skördar per säsong (ny grundgödsling för andra o tredje omgången). Finns ett mor­finliknande ämne i den vita mjölksaften.
 • Chilipeppar trivs i hinkar, krukor – Bishop´s Crown – den måste skolas om allt eftersom den blir större, ända upp till 10 liters hink. Kan övervintras frostfritt och svalt
 • Höga bönor – Vaxböna  Neckar Gold kan odlas i typ en pyramid
 • Micro-pumpa är en pumpa som kan lagas i micron (?) Huligan eller Sweet Lightning
 • Squash – Tromboncino – ringlar sig som en trombon. Skörda när den är mjuk (?)
 • Rödkål – Kalibos – kan ätas färsk, rå –
 • Potatis – allteftersom de tidiga sorterna skördas kan man så asiatiska grönsaker – så blir det inte så naket

Fyll ut med blommor:

Broksalvia – med lila blad – ser ut som blommor

 • Linné-tagetes
 • Svart Praktvädd
 • Röda Zinnia
 • Solros H debilis – dvärgsort med vitgula blommor – blommar hela sommaren, buskig

 Trädgårdens beskyddare – den helige Fiacre –
hyllas med festival i Frankrike