Odla utan trädgård

TTS medverkade under 2014 och 2015  i Tyresö Kommuns projekt ”Odla utan trädgård” som gick av stapeln från början av maj till september. Dels hade vi tre odlingslådor och dels lade vi upp ett program för att bistå odlarna med råd och dåd under säsongen. Vi hade också beredskap att vid behov leda eventuella nätverk. 

Men odlarna klarade sig utmärkt utan vår hjälp, så under 2014 nöjde vi oss med de tre odlings-lådorna och att finnas på plats ett par gånger per vecka för ev frågor.

Projektet invigdes av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl som planterade en krusbärsbuske med guldspade. Sen bjöds alla på kaffe och morotskaka.

 

Det var inte så många medlemmar som ställde upp, så det blev i huvudsak styrelsen som hjälpte till i projektet, som tog en paus 2016. Vi känner i dagsläget inte till kommunens planer för framtiden. 


För de som vill odla i lite större skala, finns det två st föreningar som har odlingslotter att hyra, Trädgårdsföreningen Gudö Å i Gudö och Fnyskens Odlarförening, på Fnyskenfältet i Tyresö, granne med Tyresö Golfbana. Se under länkar.