Öppna trädgårdar i Tyresö med omnejd

Tusen Trädgårdar

Tusen Trädgårdar är ett evenemang då trädgårdsägare i hela Sverige, öppnar sina trädgårdar för allmänheten. Alla som vill visa sin trädgård registrerar sig i en databas och sätter upp skyltar för att locka besökare till sin trädgård. Riksförbundet Svensk Trädgård, Trädgårdsriket och Studiefrämjandet driver projektet sedan 2010 och de ombesörjer marknadsföring och hjälper trädgårdsvärdarna på olika sätt.

Evenemanget går av stapeln vartannat år och Tyresö Trädgårdssällskap brukar genomföra en cirkelträff för de medlemmar som vill ha öppet. Då går vi igenom olika saker man bör tänka på; t ex hur man ska ta emot - och räkna besökarna, om man ska servera kaffe - och i så fall om man ska ta betalt etc. Och så får man tillfälle att prata med medlemmar som har haft öppet förut.

2016 var det åtta TTS-medlemmar som hade öppet, och nedan finns exempel på hur de presenterades. Vi gjorde en karta där vi prickat in alla trädgårdarna "i Tyresö med omnejd", alla låg ju inte i Tyresö.  

I genomsnitt fick vi ca 70-80 besökare över dagen, och det är bara så trevligt att prata trädgård med så många intresserade personer. Och man får så mycket beröm, även om man har glömt en trasig kruka i nåt hörn! 

Nästa gång blir 2018, och vi hoppas förstås att ännu fler medlemmar vill hålla öppet och vara med på ett cirkelmöte.

Om du har frågor; kontakta Mariana Nyman Sjöberg tel. 0733 225 449, eller mejla till föreningen; info@tyreso-tradgardssallskap.se 

Gunnels och Olas trädgård i Älta
Gammal villaträdgård med stora lövträd, äng, syrenberså, spireahäckar, och sten­murar. Förnyat med kryddgård, medelhavsplats, meditationsplats, prärieland etc.

Anton och Sannas trädgård i Sköndal
Liten villaträdgård med stor odlarglädje; över 150 olika sorters växter, grönsaks­odlingar och en damm.

Fåfängans trädgård i Tyresö Trinntorp
Stor, inspirerande naturträdgård i flera nivåer med många rum, typ Lummelunden, Brunnsparken, Prärien etc samt damm och bäck.

Compact Garden i Tyresö, Krusboda
En radhusträdgård som rymmer mycket. Smakfullt ”inredd” med perenner och buskar, i olika lägen, skuggpartier, lundplantering etc, även en del rariteter. Sam­fällighetens planteringar kan också beskådas.

Vidja 1:622 i Farsta, Vidja
Stor fritidshusträdgård med bigård, dammar med näckrosor, woodland och rhododendron. Ev visning av bisamhälle och biskötsel.

Sjöbergs trädgård i Österhaninge (nära Årsta Havsbad)
Lantlig romantisk trädgård, med olika rum och avenbokshäckar, grönsaks- och frukt­odling , pergola, dammar, murar, perenner och buskar, uteplatser (varav ett sovrum), skuggpartier etc

Torpet Larsboda , Ingarö
Stor inhägnad naturträdgård, med fantastiska pion och rosplanteringar, arboretum, magnolialund, växthus och intressanta grönsaksodlingar.

Familjen Rilbes trädgård, Vendelsö
Trädgård med plats för hela familjens intressen; kryddor, grönsaker och spaljerade fruktträd, utekaniner, studsmatta och stora perennrabatter i sol och skugga. 

 Ta gärna en titt på webbsidan för Trädgårdsriket