Vill du hjälpa till?

Stort tack till alla som hjälper till!

Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med bakning, servering, växtmark­nad, affischering, planering etc under året.

Du kanske också vill komma med på vår Hjälp-lista? Hör i så fall av dig till Riitta tel. 08 770 7412, eller mejla till info@tyreso-tradgardssallskap.se

Det finns många sätt att hjälpa till i föreningen utan att binda upp sig med styrelsearbete, t ex: 

  • Kakbak inför aktivitet - ersättning utgår enligt speciell "bullprislista".
  • Koka kaffe/duka, diska eller möblera i samband med föredrag
  • Hjälpa till på växtmarknaden - t ex sälja plantor, lotter, eller kaffe.  
  • Sätta upp affischer inför aktiviteter - Om du har något bra ställe i din närhet. Vi skickar affischen elektroniskt, du skriver ut den, sätter upp den ca 10 dagar innan och plockar ner den efteråt.
  • Delta i någon arbetsgrupp, t ex för planering och utveckling av frömöte, växtmarknad eller annat. Du kanske har ett speciellt intresse eller färdighet som kan vara till nytta för föreningen?  

BULLPRISLISTA

Följande schablonbelopp används som ersättning för bakverk till föredrag och liknande. Nedan anges även belopp för hemmamöten, då man bjuder arbetsgruppen på fika.

Ersättningen betalas kontant (inte över bank eller postgiro). Lämna ”fakturan” (se nedan) till kassören (Marita) så får du betalt vid nästa träff – eller enligt överenskommelse (Marita nås på telefon: 073 760 2886).

Kaffebröd till föredrag och liknande

A. Vetebröd; 45-50 bullar eller 3-4 längder                                        70:-

B. Enkel sockerkaka m max 2 ägg; 12-16 bitar                                    30:-

C. Finare kaka med fyllning, glasyr och/eller upp till 3 ägg  
    t ex Tigerkaka, Chokladkaka, Ambrosiakaka o likn. 12-16 bitar       45:-

D. Större kaka, liten långpannekaka, 20-24 bitar  
    t ex Solskenskaka, Äppelkaka, Citronrutor o liknande                     55:-

E. Stor långpannekaka, 48 bitar                                                         80:-

F. Småkakor, t ex kolasnittar; 50 st                                                   40:

Fika vid hemmamöten

1. Styrelsemöte ca 9 pers.; smörgåsar och kaka          175:-

2. Mindre möte  3-6 pers.; smörgåsar o kaka                75:-

3. Mindre möte  3-6 pers.; kaffe och kaka                    50:-

"Faktura" för kaffebröd/hemmamöte

Som underlag för ersättningen; skriv ner följande uppgifter på en lapp och lämna till kassören. 

Evenemang och datum för evenemanget; t ex Föredrag 14/2 2017; Mormorsträdgård
- eller Hemmamöte typ 1 10/3 2017; planering frömöte

Typ av bakverk som producerats; t ex  D. Äppelkaka, 20 bitar
Antal: ..........

Pris enligt listan: ......... 

Extra enl kvitto; ......... t ex ifall bakverket avviker stort ifrån schablonmallen eller dyrare ingredienser använts, t ex mandel

Summa .......

Kvitteras den ......

Underskrift