Varför ska du anmäla dig till en aktivitet?

Några ord om anmälan

Anmälan är för att vi ska kunna planera möblering och fika och om föreläsarna ska ta med plantor eller liknande.

Anmälan kan göras via telefon till angiven person i programmet, eller via e-post till föreningen: info@tyreso-tradgardssallskap.se.