GDPR

GDPR

Ang. Nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kommer under hösten att arbeta fram en policy. Till dess kan vi försäkra att vi använder medlemsregistret enbart för utskick av programblad, och vi kommer framöver inte att lämna ut med­lemslista till någon. Ibland används deltagarlistor som underlag för bidrags­ansökningar. Nyhetsbrevet (via e-post) skickas bara till er som begärt det. När det gäller foto som tas på våra aktiviteter så används de bara i vår egen mark­nadsföring, dvs. programblad, ev. affischer och annonser i kalendarier. Om du inte gillar det, så säg bara till, så stämmer vi av innan publicering.